مقاله رنگ بري خميرکاغذ سوداي پوست کنف با استفاده از پراکسيد قليايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: رنگ بري خميرکاغذ سوداي پوست کنف با استفاده از پراکسيد قليايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ بري
مقاله كي ليت سازي
مقاله عدد كاپا
مقاله بازده
مقاله روشني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمهدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير استفاده از مقادير متفاوت پراکسيد هيدروژن در سه سطح ۳، ۴ و ۵ درصد و هيدروکسيد سديم در دو سطح ۲ و ۳ درصد بر روي رنگ بري خميرکاغذ سوداي پوست کنف بررسي شد. پوست کنف به روش سودا با ۲۰ درصد قلياييت، در ۱۷۰ درجه سانتي گراد براي مدت ۱ ساعت، به خمير تبديل شد. خمير حاصل داراي بازده ۵۵ درصد و عدد کاپاي ۱۲٫۵ بود. رنگ بري شامل دو مرحله بود: ۱- مرحله کي ليت کردن ۲- مرحله رنگ بري پراکسيد قليايي. نتايج نشان داد با افزايش مقدار مصرف پراکسيد درجه روشني خميرکاغذ افزايش و عدد کاپاي آن کاهش مي يابد، همچنين داده ها نشان داد که افزايش درصد سود سوزآور تاثيري در درجه روشني و عدد کاپاي خميرکاغذ نداشته است، اما بازده آن کاهش يافت. داده هاي مربوط به تيمار ۳ درصد سود – ۵ درصد پراکسيد بدون مرحله کي ليت سازي، نشان داد که مرحله کي ليت سازي اوليه به طور قابل ملاحظه اي در درجه روشني، عدد کاپا و بازده خمير رنگ بري شده موثر است و اين تيمار کمترين روشني و بيشترين عدد کاپا و بازده را در بين همه تيمار ها دارا بود. در نهايت، تيمار ۳ درصد سود – ۵ درصد پراکسيد همراه با مرحله کي ليت سازي اوليه داراي بيشترين روشني (۷۳ درصد) و کمترين بازده (۹۲ درصد) بود و تيمار ۲ درصد سود – ۴ درصد پراکسيد به همراه کي ليت سازي اوليه، با روشني ۷۰ درصد و بازده ۹۵ درصد، از لحاظ بازده، روشني و مصرف كمتر مواد شيميايي رنگ بري، به عنوان تيمار برتر انتخاب شد.