سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی پویا – عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده:

وسایل هشدار دهنده به عنوان یکی از راه کارهای کمکی برای پیشگیری از بروز حوادث و جراحات مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نتوان خطری را حذف کرد یا با استفاده از وسایل و ابزارهای حفاظتی ریسک آن را کاهش داد. این وسایل به عنوان ابزاری برای آگاه کردن و دور نگهداشتن افراد از خطر موجود مورد توجه قرار می گیرند. تابلوهای ایمنی، چراغ ها و آژیرهای خطر و رنگ های ویژه جزو وسایل هشدار دهنده محسوب میشوند. استفاده از این وسایل نیازمند بهره گیری از ادارک (معمولا ادارک بینایی یا شنوایی)، و پاسخ صحیح به آن است با توجه به این امر، طراحی مناسب و استفاده از استانداردهای واحد برای تابلوهای ایمنی از اهمیت ویژه ای در محیط های شغلی برخوردار است.
با توجه به گسترش حجم تجارت و صادرات در جهان و افزایش مهاجرت در سطح بین المللی وجود و استفاده از علایمی که به طور جهانی قابل فهم باشند، مورد نیاز است. استفاده از استانداردهای گوناگون برای تابلوها ، علایم و رنگ های ایمنی و نیز آگاهی اندک یا سردرگمی پرسنل کشتی، بارگیری، تخلیه ورانندگان ترانزیت نسبت به مفاهیم مربوط به تابلوها و رنگ های ایمنی می تواند عامل مهم و موثری در بروز حوادث باشد. این امر به ویژه در ارتباط با مفاهیم رنگ ها بر روی کانتینرهای حمل بار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استانداردهای ANSI , ISO برای تابلوها و برچسب های ایمن از معروف ترین و شناخته شده ترین استانداردهادر این زمینه هستند. استانداردهای ANSI برای تابلوها و برچسب های ایمنی به تازگی تغییراتی یافته و قالب های جدیدی برای آن ارایه شده است. آشنایی با این قالب ها و نیز استانداردهای دیگر تابلوهای ایمنی می تواند نقش مهمی در آشنایی کارکنان شاغل در بنادر با خطرات و در نتیجه کاهش حوادث در بنادر باشد.
در اینمقاله، با مروری بر سیر ایجاد و تکوین استانداردهای مربوط به تابلوها و علایم ایمنی، مطالعات انجام شده در زمینه ی کارایی انتقال مفاهیم از طریق علایم و پیشرفت های صورت گرفته در این زمینه بررسی می شود. همچنین جدیدترین استانداردهای ANSI برای تابلوها و برچسب های ایمنی به طور خلاصه معرفی می کرد.