سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب الله آیت اللهی – دانشیار دانشکده ی هنر شاهد

چکیده:

رنگها یی که در طبیعت هستند با نیروهای خود بر گیاهان ، جانوران و انسان تأثیر های متفاوت فیزیکی(سرشتی) و روانی بر جا می گذارند . ملت های کهن چون مصریان ، ار رنگها در دمان بیماری های جسمی استفاده می کردند و سومریا ن بههای روان درمانی اروپایی و « کلینیک » تإثیرات روانی و معنوی آن باور داشند . در غربی از رنگ ها با رنگ درمانی برای معالجه ی بیماران خود استفاده می کنند . بسیاری از بیماری های روانی مانند افسردگی های حاد جوانان را می توان به کمک رنگها درمان کرد . رنگها همچنین در فعال کردن نیروهای خفته ی انسانی و حتی درتحریکات جنسی و عصبی مورد استفاده قار می گیرند . رنگهای روشن و گرم عموماٌفعالیت زا و رنگهای تیره و بویژه سیاه سرکوب کننده و خاموش کننده ی نیروهای درونیند.