مقاله رهبران تحول بخش در مدرسه: مديران زن يا مديران مرد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: رهبران تحول بخش در مدرسه: مديران زن يا مديران مرد؟
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبري تحول بخش
مقاله تفاوت هاي جنسيتي
مقاله مديران
مقاله اعتماد معلمان به مدير
مقاله رفتار شهروندي سازماني معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زين آبادي حسن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش هاي مربوط به تفاوت هاي جنسيتي در سبک رهبري تحول بخش انگشت شمار است. اين شواهد اندک اغلب رهبران زن را تحول بخش تر از رهبران مرد مي دانند. هدف پژوهش حاضر؛ مطالعه تفاوت هاي جنسيتي در ابعاد سبک رهبري تحول بخش مديران زن و مرد و اثر آن ها بر اعتماد به مدير و رفتار شهروندي سازماني معلمان است. نمونه اي مرکب از ۲۰۰ معلم زن و ۳۶ مدير زن از مدارس ابتدايي دخترانه و ۲۰۰ معلم مرد و ۴۱ مدير مرد از مدارس ابتدايي پسرانه شهر تهران انتخاب و داده ها به وسيله ۳ پرسش نامه گردآوري شد. معلمان، پرسش نامه هاي رهبري تحول بخش و اعتماد به مدير و مديران، پرسش نامه رفتار شهروندي سازماني را تکميل كردند. براي تشخيص تفاوت هاي جنسيتي در ابعاد رهبري تحول بخش، تحليل واريانس عاملي و براي تعيين اثر هر يک از ابعاد بر اعتماد به مدير و رفتار شهروندي سازماني معلمان، تحليل مسير به کار رفته است. نتايج تحليل واريانس نشان مي دهد که ميانگين هر يک از ابعاد در مديران زن به طور معناداري بيشتر از مديران مرد است. نتايج تحليل مسير نشان مي دهد که اثر ابعاد رهبري تحول بخش مديران زن بر اعتماد به مدير و رفتار شهروندي سازماني معلمان بيشتر از مديران مرد است. درباره يافته هاي پژوهش با تاکيد بر علل تفاوت هاي جنسيتي و مزيت هاي زنان در سبک رهبري تحول بخش بحث خواهد شد.