سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا هویدا – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی
دکتر مهدی ابزری – عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

بحث از سازمان یادگیرنده به عنوان سازمانی که به طور مستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش
افزایش می دهد، یکی از نظریه های نوینی است که در دانش مدیریت مطرح شده است . مطابق این نظریه، سازمان
مجموعه ای است که در آن همه افراد پیوسته می آموزند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند. این دیدگاه دارای مفاهیم و
مبانی خاصی است، و رهبری در این نظریه نیز دارای مفهوم، مبانی و وظایف ویژه ای است که باید مورد دقت بیشتر
قرار گیرد . در این مقاله ابتدا به مفهوم و مبانی سازمان یادگیرنده اشاره می شود، سپس مروری بر مفهوم و مبانی
نظری رهبری نموده و در پایان رهبری در سازمان یادگیرنده مورد بررسی قرار می گیرد.