سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد خاجی – دانشجوی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

با بزرگتر شدن جوامع، امروز و پیچیدگی ها و تنوع گوناگون رفتاری در سازمانها، بروز تکنولوژی های جدید و ایجاد ارگانیسم هایی با سلسله مراتب بسیار آنچه که هر روز سخت تر به نظر می رسد، رهبری سازمانهای پیچیده ای است که همواره به سمت تحول و تکامل قدم برمی دارند.cybernetics یک علم چند رشته ای است که از علومی چون ریاضیات، منطق، زیست شناسی، کنترل اتوماتیک و ارتباطات مایه می گیرد و با این وصف می توان گفت که خود cybernetics رویکردی است که در پی یافتن همشکلی رفتاری در سیستم های گوناگون که آن را به تئوری عمومی سیستم ها متصل می کند نیز می توان گفت که cybernetics مانند هندسه قالبی مجرد می باشد که در آن انواع سیستم های اجتماعی، اقتصادی و خلاصه کلیه سیستم های کنترلی می توانند، جای گیرند و از آن طریق با یکدیگر مربوط و مقایسه شوند cybernetics را از نگاه رهبری سازمانی می توان از دیدگاه متفاوتی بررسی کرد. اولی طراحی سیستم های است که خود کنترل اند و می توانند خود را در برابر مزاحمات محیطی کنترل کنند تا از مسیر هدف که از طرف رهبری تعیین شده است منحرف نشوند، زیرا که سیستم cybernetics اصولا طراحی سیستم هایی است که خود را بصورت ذاتی کنترل می کنند و با توجه به رویکردی که در sociocybermetics بیان می شود تغییر اجتماع از طریق انتقال سیستم های ذهنی افراد است، البته بدون زور و اجبار، شاید بتوان یکی دیگر از معضلات رهبری را نداشتن تصور درست و دید کامل از سازمان و یا بلکه اجتماع ها دانست، سیر اطلاعات، فیدبک ها، تأخیرات زمانی، مزاحمتها، gap و .. که در سیستم رخ می دهد. cybernetics مدلی است که با ساده سازی سیستم به عناصر اطلاعاتی و به کمک فیدبک، دید جامعی از سازمان می دهد که به نحوی که کمک بزرگی به رهبری این تعیین نقاط بحرانی سیستم در جهت تصمیم گیری و یا تکامل می باشد.