سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهرنوش انجلاسی – کارشناسان مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ایران
حامد خاجی – کارشناسان مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ایران

چکیده:

هر فردی بدون هیچ پیش زمینه ای از توانایی و مهارت، قادر است یک قایق را در یک رودخانه آرام به حرکت در آورد، امام هدایت همین قایق در
یک دریای طوفانی و مواج، هرگز بدون تجربه و مهارت امکان پذیر نیست . به همین ترتیب در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است، نمی
توان اداره یک سازمان را به هر فردی که فاقد مهارتهای پیچیده رهبری است، سپرد.
سرعت تغییرات در روزگار ما بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ زندگی بشر است . سازمانها و جوامع بشری نه تنها برای کسب سرآمدی بلکه برای بقا
نیز باید متناب با تغییرات جهان حرکت کنند . سازمانها و جوامعی که توان تغییر مناسب را نداشته باشند . نسبت به سایر مجموعه های مشابه خود ضعیف
می شوند یا از بین می روند.
چالش امروزی سازمانها نیاز آنها به یک زبان ارتباطی جهت انتقال استراتژی است، همچنین نیازمند سیستم ها و فرآیند هایی که با آنها در پیاده
سازی استراتژی و کسب باز خور در زمینه استراتژی هایشان کمک کند. موفقیت زمانی حاصل می شود که استراتژی کار هر روز هر کس باشد.
می باشد، اساتید بزرگ، (BSC) یکی و شاید تنها روش ساخت یافته پیاده سازی و اجرای استراتژی در سازمانها استفاده از روش ارزیابی متوازن
۵ اصل را بیان کرده اند، که سازمانها برای پیاده ساز ی ، Strategy Focused Organization نورتون و کاپلان در کتاب معروف خود بنام
استراتژیشان باید به آنها توجه کنند و مدنظر قرار دهند که به آنها اصول سازمانهای استراتژی محور می گویند، صحبت در مورد استراتژی جدید و یک
پیتر ، MIT نوشته استاد و پژوهشگر بزرگ دانشگاه Dance Of Change تحول از نوع پایدار است، با این تفکر می توان گذری نیز بر کتاب
سنگه زد که او در این کتاب ۱۰ چالش را بعنوان چالشهای سازمان در جهت ایجاد تغییر پایدار مطرح کرده است.
آنچه که حائز اهمیت است، آنست که ما در اجرای استراتژی بدنبال یک حرکت و تغییر پایدار هستیم. از تعامل ۵ اصل و ۱۰ چالش نام برده شده
می توان به نکات مشترک دست یافت که سازمانها در پایده سازی استراتژی جدیدشان باید مدنظر قرار دهند،