سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
طیبه محمدی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد،کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
حمید مقدسی – مدیر شرکت ایران مارپیچ،کارشناس مدیریت بازرگانی

چکیده:
تفکر استراتژیک موضوعی داغ در دهه ی گذشته بوده است. تفکر استراتژیک, ضرورتی برای تمام مدیران در سازمانهای مختلف است. این روزها کمبود تفکر استراتژیک در میان مدیران بدیهی و آشکار است. تفکر استراتژیک بینشهای مهمی را در رابطه با تصمیم گیری منطقی, نقش قدرت و اهمیت تغییر را ارائه می دهدو تجربیات کاری متعدد می توانند نقشهای مهمی داشته باشند تا توانایی تفکر استراتژیک را توسعه دهند. درمیان عوامل مختلف سازمانی, فرهنگ سازمانی می تواند نقش حیاتی در محدودسازی یا ترغیب داشته باشد؛ رهبرانی که نقشهای مهمی را در رابطه با فرهنگ و روند تفکر استراتزیک ایفا می کنند، می توانند رابطه بین فرهنگ سازمانی و روند تفکر استراتژیک را به حداکثر رسانند. رهبران با آموزش های لازم به کارکنان در سطح سازمانی،جهت آشنایی آنان با تفکر استراتژیک،ترغیب و تشویق آنان به تفکر استراتژیک موجب اقزایش کارایی و اثربخشی آنان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان می شوند.دراین پژوهش ضمن بیان تعاریف مختلف استراتژی به رهبری ،تفکر استراتژی و اهمیت رهبری در ایجاد تفکر استراتژیک و همچنین تفاوت مدیریت استراتژیک با رهبری استراتژیک پرداخته شده است.