سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضا سلطانی – کارشناس حسابرسی – برق منطقه ای فارس
مهندس عبدالرسول مظلوم زاده – معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

رهبری و مدیریت تحول از رئوس مطالب اصلی این مقاله به شمار می ایند و ضمن اینکه تعاریفی از رهبری و تحول به عمل آمده به اهمیت آن در دنیای امروز که اجزاء و عوامل در حال تغییرند و مرتبا دانش و مرزهای آن تغییر می کند پرداخته شده است و نیز نگاهی به رهبری وتغییرات بنیادی که در شرکت برق منطقه ای فارس صورت پذیرفته است به رشته تحریر در آمده است.