مقاله رهنمودهاي به كار رفته در كلاسهاي دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: رهنمودهاي به كار رفته در كلاسهاي دانشگاه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله گفتمان كلاسي
مقاله رهنمود و آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمل صالح احيا
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمدي لطف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش اشكال و كاركردهاي گوناگون رهنمودهاي به كار رفته در كلاسهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز را مورد بررسي قرار مي دهد.
بسياري بر آنند كه رهنمودها از جنبه هاي مهم گفتمان كلاسي است. در اين پژوهش از ۴۵۶ رهنمود به كار رفته ده شكل و هشت كاركرد مشخص شد. يافته ها نشان مي دهد كه هرچند شكلهاي گوناگون رهنمود در كلاسها به كار مي رود، نوع دستوري و سوالي پربسامدترين رهنمودها است. به علاوه، رايجترين كاركردها در اين زمينه بر پايه انگيزش و آموزش است.