مقاله رهنمودهاي تعيين مجازات در انگلستان و ولز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۳۵ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: رهنمودهاي تعيين مجازات در انگلستان و ولز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهنمودهاي تعيين مجازات
مقاله شوراي صدور رهنمودهاي تعيين مجازات
مقاله هيات مشورتي تعيين مجازات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرا نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام برخاسته از نظام حقوقي کامن لا، تعيين مجازات جداي از رسيدگي و محکوميت مورد توجه قرار مي گيرد و از اين رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسي مي شود. اين امر همراه با اين واقعيت که در نظام هاي مزبور به صورت سنتي همواره محدوديت هاي قانوني چندان در تعيين مجازات بر قضات محاکم تحميل نمي گرديده است، منجر به صدور رهنمودهايي در ارتباط با تعيين مجازات شده که هدف اصلي آنها رسيدن به هدفي است که در نظام حقوقي رومي – ژرمني بر عهده قانون است. اين هدف همانا رسيدن به يکدستي در توجيه و اعمال مجازات ها است که در ذيل به آن پرداخته مي شود.