سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا احدی – عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
اسماعیل آیتی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در گذشته مطالعات کمی در رابطه با ایمنی جاده در کشورهای توسعه یافته که به طور خاص در رابطه با فقر باشد، صورت گرفته است. به علاوه در رابطه با تاثیر تصادفات بر ایجاد فقر نیز شناختی وجود نداشت. به عنوان مثال فوت و یا ناتوان شدن تنها فردی که کسب درآمد م یکند در یک خانواده فقیر م یتواند بر شرایط زندگی تعداد زیادی از وابستگان آنها تاثیر بگذارد و اثرات اجتماعی اقتصادی بیشتری نسبت به وقوع همین حادثه در یک خانواده نسبتًا مرفه داشته باشد. مقاله حاضر این موضوع را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است.