مقاله رهيافتي در منظر پايدار بر روي رودخانه هاي دايمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: رهيافتي در منظر پايدار بر روي رودخانه هاي دايمي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه
مقاله آب شناسي
مقاله توسعه پايدار
مقاله معماري پايدار
مقاله طراحي محوطه و جداره رودخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنديه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جافرمن محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل گيري اکثر تمدن هاي بشري در کنار رودخانه هايي با کاربري هاي متفاوت و گسترده شامل تامين آب آشاميدني، مصارف کشاورزي، صيد آبزيان و ماهيگيري، تامين انرژي در گذشته و همچنين به کارگيري از پتانسيل هاي گسترده رودخانه ها در بهبود سيما و منظر شهري و ايجاد تنفس گاه هاي عمده شهري و خلق کمربندهاي سبز طبيعي در حاشيه رودخانه ها در زمان حال، نشانگر اهميت بسيار اين منبع حياتي و طبيعي است.
متأسفانه در عصر حاضر و شهرهاي کنوني سرزمينمان، ايران، آن طور که شايسته است به اين عامل حيات بخش توجه کافي نمي شود و کناره رودخانه ها با پتانسيل بسيار بالا براي زيباسازي و بهبود سيما و منظر شهري، بي استفاده مانده و نه تنها حاشيه اي نازيبا از خود به نمايش گذاشته است، بلکه در بعضي از شهرهاي کهن از جمله شوشتر و دزفول، تاسيسات آبي همچون آسياب هاي آبي و پل هاي باستاني آن مناطق که به دوره ساساني بر مي گردد، نيز در حال تخريب است.
بي شک راه نجات از اين وضعيت کنوني، توجه به اصول معماري پايدار و دخالت دادن آن در طراحي هاي محوطه و کناره رودخانه ها است. در اين تحقيق که جزو تحقيقات توسعه اي محسوب مي شود سعي خواهد شد تا پس از ارايه تعاريفي مرتبط با موضوع به اصل طراحي پايدار و مؤلفه هاي آن بر روي جداره رودخانه ها پرداخته و در نهايت با تبيين اين مولفه ها در برخورد با رودخانه، راهکارهايي براي رسيدن به طرحي جامع براي ايجاد کمربند سبز مناسب در حاشيه رودخانه ها و تبديل آنها به مراکز پويا و زنده شهري ارايه شود.