مقاله رهيافتي نوين در طراحي مسير حمل و نقل اتوبوس هاي شهري با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: رهيافتي نوين در طراحي مسير حمل و نقل اتوبوس هاي شهري با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GIS
مقاله تقاضاي سفر
مقاله گراف وزن دار
مقاله مسيريابي
مقاله زمان سفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابريان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مسگري محمدسعدي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي بابكان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم حمل و نقل اتوبوس شهري به عنوان يكي از مهم ترين سيستمهاي حمل و نقل عمومي به شمار مي رود. در طراحي اين سيستم لازم است كه به گونه اي همزمان چندين هدف كه بعضاً با هم متناقض هستند، در نظر گرفته شوند. اين اهداف باعث مي شوند كه انجام طراحي با مشكلاتي روبرو شود، به عنوان مثال، مسيرهايي كه براي كمينه كردن زمان سفر طراحي مي شوند، ممكن است بيشترين پوشش و بيشترين دسترسي را نداشته باشند. از اين رو براي رسيدن به بهترين طراحي لازم است كه مسائل مختلفي به طور همزمان در نظر گرفته شوند. در اين مقاله يك مدل جديد براي طراحي بهينه شبكه حمل و نقل اتوبوسهاي شهري با استفاده از قابليتهاي GIS كه در نرم افزارهاي آن موجود است، ارايه شده است. مدل نامبرده با توجه به چندين هدف اصلي بنا شده است، از آن جمله مي توان به حداكثرسازي تعداد مسافر و همچنين کاهش زمان سفر اشاره كرد. بقيه اهداف در بخش سوم اين مقاله بيان شده اند. مدل ارايه شده بر ماتريس توزيع سفر بين بلوكهاي شهري كه روش استخراج آن در اين مقاله توضيح داده شده است، استوار است. پس از استخراج ماتريس توزيع سفر بين بلوكهاي شهري، و اختصاص آن به معابر شهري، از قابليتهاي شبكه GIS به منظور طراحي خطوط استفاده شده است. با استفاده از اين روش مي توان طراحي مسير حمل و نقل اتوبوسهاي شهري را با در نظر گرفتن همزمان چندين هدف اصلي انجام داد.