مقاله رهيافتي ژئوشيميايي و زمين آماري براي منشا نهشته هاي بوکسيت سرفارياب، استان کهکيلويه و بويراحمد، جنوب باختر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: رهيافتي ژئوشيميايي و زمين آماري براي منشا نهشته هاي بوکسيت سرفارياب، استان کهکيلويه و بويراحمد، جنوب باختر ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوکسيت
مقاله ژئوشيمي
مقاله زمين آمار
مقاله ترارزا
مقاله سازند سروک
مقاله سرفارياب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهشته هاي بوکسيت سرفارياب در فرورفتگي هاي کارستي واقع در بالاي سنگ هاي آهکي سازند سروک به سن سنومانين تا تورونين زيرين، که در زير سنگ هاي آهکي سازند ايلام به سن سانتونين قرار مي گيرند، رخ مي دهند. به منظور تعيين منشا احتمالي اين نهشته ها، چند نمونه از سازند سروک، ترارزا و کانسنگ بوکسيت گردآوري و از نظر ژئوشيميايي و زمين آماري تجزيه شده اند. نمودارهاي داده هاي شيميايي و ضرايب همبستگي نشان مي دهند که عناصر Cr، Nb، Ti ،Zr، Al وV  در حين فرايند بوکسيتي شدن نامتحرک بوده اند. در نمودارهاي پراکندگي عناصرZr  و TiO2 در برابر Al2O3، خطوط رگرسيون از مبدا مي گذرند و ترارزا در بين سازند سروک و بوکسيت قرار مي گيرد. بر اساس اين تحقيق، مي توان اظهار کرد که سنگ منشا نهشته هاي بوکسيت سرفارياب، سازند سروک بوده و ترارزا يک محصول حدواسط در تبديل سنگ آهک به بوکسيت است. در نتيجه بالاآمدگي پس از تورونين، سنگ آهک سازند سروک در معرض هوازدگي کارستي قرار گرفته و لايه اي از خرده هاي رسي در سطح آن انباشته و به طور بخشي به بوکسيت تبديل شده است. به دنبال فرونشيني، نهشته هاي بوکسيت به وسيله رسوبگذاري سنگ هاي آهکي سازند ايلام حفظ شده است. بالاآمدگي در زمان پليوسن همراه با فرسايش بعدي، نهشته هاي بوکسيت را در وضعيت کنوني ظاهر کرد.