مقاله رهيافت جديد براي اصلاح روش حفاظت خطاي نابرابر (UEP) در ارسال ويدئو روي شبکه هاي بي سيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۹۰ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: رهيافت جديد براي اصلاح روش حفاظت خطاي نابرابر (UEP) در ارسال ويدئو روي شبکه هاي بي سيم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي بي سيم
مقاله ويدئوي MPEG-4
مقاله بهبود خطا
مقاله UEP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي يخدان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: چيتي زاده جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآيي ارسال ويدئوي فشرده شده روي شبکه هاي بي سيم توسط نويز کانال محدود شده و کيفيت ويدئوي دريافتي به شدت ضعيف مي گردد. از اين رو چندين ابزار بهبود پذيري خطا به استاندارد فشرده ساز ويدئوي MPEG-4 اضافه شده است. علاوه بر اين ابزارها، شيوه حفاظت خطاي نابرابر (UEP) به منظور حفاظت بيشتر بخش هاي مختلف در بسته ويدئوي MPEG-4 با نرخ هاي کدگذاري متفاوت بر پايه کدهاي RCPC پيشنهاد شده است. با اين حال، تلاش هاي صورت گرفته تاکنون براي شبکه هاي بي سيم هنوز براي داشتن کيفيت مطلوب، کافي نمي باشد. در اين مقاله، براي مقاوم کردن هرچه بيشتر ارسال ويدئوي MPEG-4 روي شبکه هاي بي سيم، رهيافت حفاظت خطاي نابرابر اصلاح شده (MUEP) بر پايه محتواي صحنه ويدئو پيشنهاد مي گردد. در روش پيشنهادي، نرخ خروجي کد کننده کانال براي بخش حرکت بسته ويدئوي MPEG-4 بر اساس محتواي حرکت داخل صحنه ويدئو تعيين مي شود. نتايج تجربي نشان مي دهد که در روش پيشنهادي علاوه بر افزايش ميانگين PSNR تا مقدار ۱٫۵dB نسبت به روش UEP سنتي، کيفيت ذهني ويدئوي دريافتي نيز ارتقا مي يابد.