مقاله رهيافت ميان رشته اي در آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: رهيافت ميان رشته اي در آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميان رشته اي
مقاله رهيافت هنجاري
مقاله رهيافت اثباتي
مقاله چند رشته اي
مقاله چند رشته اي موازي
مقاله تمرکز علايق گروهي
مقاله کارکرد اجتماعي
مقاله اصول موضوعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي مولايي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بر اساس روش هاي موثر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامي مبتني بر نظام ميان رشته اي بحث مي نمايد. در اين مقاله ابتدا ضرورت و اهميت اين روش را در اقتصاد اسلامي مورد بررسي قرار داده و سپس روشهاي غير رشته اي معمول را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم، به اين ترتيب، بر اساس يک پژوهش ميداني که بر اساس نظرات اساتيد اقتصاد اسلامي جمع آوري شده است و نظرات و علايق مختلف مربوط به موضوع اقتصاد اسلامي در آن متمرکز شده است، نتايج مورد مقايسه، بهره برداري و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراين با توجه به پيشنيازها و ارتباطات مختلف کاربردي اقتصاد اسلامي در جنبه هاي مختلف بر اساس رهيافتي ميان رشته اي، مي توان سطح آموزشي و پژوهشي اقتصاد اسلامي را هم براي دانشجو و هم براي مدرس اقتصاد اسلامي ارتقا بخشيد. توجه به آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامي به عنوان فرآيندي ميان رشته اي، با توجه به تازگي و قدرت نوآورانه آن مي تواند تحرکي درسايرعلوم ايجاد کرده و علاوه بر نوعي الگوسازي، موتور محرکه اي براي رشته هاي علوم انساني باشد. همچنين کوشش خواهيم نمود که با استفاده از تمرکز علايق گروهي با توجه به نتايجي که بر اساس احترام به همه نظرات مدرسان و محققان مربوطه صورت گرفته، موضوع را بررسي نموده و در نهايت پيشنهادهايي را ارايه کنيم.