مقاله رهيافت هاي نوين هيپنوتراپي در درمان درد و بايستگي هاي راهبردي آن در كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: رهيافت هاي نوين هيپنوتراپي در درمان درد و بايستگي هاي راهبردي آن در كشور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله هيپنوز
مقاله هيپنوتراپي
مقاله تاريخچه هيپنوز
مقاله انديكاسيونهاي هيپنوز
مقاله آسم و رژيونال آنستزياي چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه مهوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيچيدگي وجود انسان و خلقت شگفت انگيز او، مودي به اين حقيقت شده تا هر روز چشم انتظار اكتشاف قابليتهاي نويني نسبت به وجود او باشيم. هيپنوز، يكي از اين اكتشاف هاست كه در دهه هاي اخير رشد قابل ملاحظه اي پيدا كرده و در عرصه هاي گوناگون پزشكي، حضور فعال يافته است. يكي از كاربردهاي اين پديدار، درمان درد بيماران است. در جهان امروز، از اين پديدار در سطح گسترده براي كاهش مصرف داروهاي شيميايي و مخدرها و همچنين پايين آوردن هزينه درمان و كاستن از فشار هزينه بر سازمانهاي بيمه گر استفاده مي گردد. مقاله حاضر، اين پديدار را معرفي نموده، جايگاه برجسته امروزين آن را در پزشكي مدرن (در مقايسه با گذشته ها) تشريح كرده و مبتني بر پژوهشهاي بومي در داخل كشور بر اين فرضيه مهر تاييد گذارده است كه هيپنوتراپي ميتواند به عنوان يك رهيافت موثر در درمان درد، مورد توجه نظام تصميم سازي و تصميم گيري قرار گيرد. مقاله در پايان پيشنهادهايي را در راستاي تحقق بهينه امر مذكور، مطرح مينمايد.