مقاله رهيافت پولي نسبت به نرخ ارز اسمي: مطالعه موردي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: رهيافت پولي نسبت به نرخ ارز اسمي: مطالعه موردي ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله روش هم انباشتگي جوهانسن – جوسيليوس
مقاله مدل پولي
مقاله نرخ ارز اسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كازروني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: فشاري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه بررسي تاثير متغيرهاي پولي بر نرخ ارز اسمي طي سال هاي ۱۳۴۰ – ۱۳۸۴ است. براي اين منظور با استفاده از روش هم انباشتگي جوهانسن – جوسيليوس طي دوره ۱۳۴۰ – ۱۳۸۴ مدل پولي نرخ ارز تخمين زده شده است. نتايج حاصل از تحقيق دلالت بر اين دارد که متغيرهاي پولي اختلاف نرخ تورم و حجم نقدينگي تاثير مثبت و اختلاف متغير توليد ناخالص داخلي واقعي تاثير منفي و معني دار بر نرخ ارز اسمي داشته است. بنابراين توصيه مهم سياستي اين تحقيق آن است که براي تقويت ارزش پول داخلي دولت با استفاده از سياست هاي پولي و مالي مناسب سطح قيمت ها و نيز حجم نقدينگي را کنترل و با اقدامات مناسب رشد اقتصادي را تسريع كند.