سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیرحسین قرشی – عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران و عضو کمیته فنی تکنولوژیهای انر

چکیده:

احداث نیروگاه های برق بادی در ایران به عنوان چالشی نوین در برنامه انرژی کشور مطرح و مورد توجه و بررسی می باشد . در این مقاله با ارائه راهکارهای لازم، سلسله مراتب تحقیقاتی و اجرائی به ترتیب اولویت در راستای امر دسترسی به تکنولوژی، دانش فنی و نهایتا ساخت و تولید و توسعه توربین های برق بادی در ایران برنامه ای تنظیم و ارائه گردیده است . مقاله ضمن تاکید بر اهمیت برآورد امکانات تخصصی و صنعتی کشور در این باب، با شناسائی و تفکیک زیر مجموعه های توربین برق بادی و ضمن سنجش لزوم و میزان انتقال تکنولوژی، روند و چگونگی انتخاب عالمانه در نوع و ظرفیت، خط مشی و روند دستیابی به تکنولوژی ساخت و احداث نیروگاه های برق بادی با اتکاء به امکانات بالقوه داخلی را تعیین و تبیین می نماید .