سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی میلانی – مدیر عامل بانک کشاورزی

چکیده:

افزایش سریع جمعیت، الگوی تغذیه و چگونگی استفاده از مواد کشاورزی به عنوان مواد خام مورد لزوم بخش صنعت تغییر می دهد و بر ضرورت بهره برداری صحیح و اصولی از ظرفیتهای موجود آب و خاک مشور در جهت تولید مواد کشاورزی به صورت اصولی و اقتصادی تاکید می کند در این ارتباط محدودیتهای موجود در راه تولید مواد کشاورزی، به خصوص محدودیتهای مربوط به عوامل اصلی و موثر در تولید، نظیر منابع آب و خاک کشور، مانه از بهره گیری ازتکنولوژی و روشهای کارآمد در بخش کشاورزی است و توجه به رفع محدودیتهای مزبور و فراهم آوردن بستر لازم برایارتقاء بخش کشاورزی از ضروریات اجتناب ناپذیر است که هر گونه سرمایه گذاری مالی و فکری را در این راستا توجیه پذیر خواهند نمود.
برآورد اراضی مستعد برای کشاورزی کشور ۵۱ میلیون هکتار است که در صورت بهره گیری از اراضی مزبور محدودیت زیادی از نظر اراضی کشاورزی وجود نخواهد داشت، گرچه استفاده مطلوب از اراضی مزبور به احیا و بازسازی اراضی تخریب شده و یا آماده سای اراضی بکار نیاز دارد.