سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی صدوقی ونینی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهند
فریدرضا بیگلری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده م
مهدی شیرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق روشی جدید برای مدل‌سازی فرآیند کشش عمیق ورقه‌های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف مصنوعی بافته شده، ارائه شده است . با سود بردن از این واقعیت که خواص کششی و برشی الیاف بافته شده از هم مستقل هستند، یک معادله مشخصه برای این مواد ارائه شده است. در این معادله مشخصه فرض شده که دستگاه مختصات عمود بر هم نبوده ، به ماده چسبیده و با ماده حرکت می‌کند. مولفه‌های تنش و کرنش موجود در معادله مشخصه، در این دستگاه مختصات متحرک داده شده‌اند. از آنجا که کد vumat نرم‌افزار ABAQUS، تنشها و کرنشها را در هر لحظه و با توجه به دستگاه مختصاتی که به ماده چسبیده است می‌دهد، می‌توان بدون نیازبه تبدیل مولفه‌های تنش و کرنش از دستگاه مختصات محلی که به ماده چسبیده است به دستگاه مختصات کلی، از این معادله مشخصه برای شبیه‌سازی ماده استفاده کرد.