سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رفیع زاده – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
رضا سلگی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
رسول وثوق – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

کنترل شرایط فرآیند پلیمریزاسیون جهت دستیابی به محصولی با خواص معین، ضروری است . در این تحقیق برای کنترل دما از یک کنترلر فازی استفاده شده است که علاوه بر خطای دمای راکتور از خطای دمای ژاکت نیز به عنوان ورودی استفاده می کند . اما میزان دمای مطلوب ژاکت متاثر از وجود نویز و اغتشاش در سیستم می باشد، در نتیجه در میزان مطلوب این متغیرعدم قطعیت وجود دارد . برای مدل سازی این عدم قطعیت از اعداد فازی استفاده شده است و نهایتاً مسیری فازی برای میزان مطلوب دمای ژاکت به دست آمده است . در ادامه برای تعقیب این مسیر نوع خاصی از کنترلر فاز ی که کنترلر فازی شبه سوگنو نامیده شده است طراحی شد . نتایج تجربی نشان دهنده عملکرد مطلوب این کنترلر در کنترل پلیمریزاسیون محلولی متیل متاکریلات می باشد .