سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروه لطفی – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان
رامین نصیری – استادیار، مجتمع دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سیدعباس منتصری – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا
میرعلی سیدی – استادیار، مجتمع دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

وب سرویس ها نقش مهمی در تولید کسب و کار و همکاری سازمان ها دارند. کیفیت وب سرویس یک فاکتور مهم در تفاوت بین سرویس های مشابه ارائه شده توسط تهیه کنندگان مختلف است. این مقاله با استفاده از سیستم چند عامله، یک شیوه ی اندازه گیری کیفیت وب سرویس های در حال اجرا را ارائه می دهد. در رهیافت ارائه شده، چارچوب سیستم چند عامله از دو نوع عامل آزمون گر و عامل تحلیل گر که با یکدیگر در اندازه گیری کیفیت وب سرویس همکاری دارند تشکیل شده است. در زمان اجرا عامل آزمون گر به طور پویا با وب سرویس ارتباط برقرار می کند و نتایج اندازه گیری را در یک پایگاه داده ذخیره می کند و عامل تحلیل گر طبق زمان بندی مشخص و محدودیت های از پیش تعریف شده و همچنین نتایج موجود در پایگاه داده، عملیات تحلیل را انجام می دهد و نتایج اندازه گیری را به صورت گزارشی ارائه می دهد.