سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا ثروتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده آموزشهای الکتر
امیرحسین مومنی ازندریانی – دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل

چکیده:

سلامت الکترونیکی بیانگر الگویی است که برای تفکر تصمیم گیری، مشاوره گروهی و به کارگیری خرد جمعی برای ارتقای سلامتی در کشور، منطقه و دنیا با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار می رود. درمقاله پیش رو کاربرد دسته بندی فازی از میان تکنیکهای داده کاوی جهت افزودن هوشمندی به سلامت الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد دراین کار پژوهشی یک سیستم دسته بندی فازی، مبتنی بر قوانین و با استفاده از اپراتورهای پارامتریک فازی برای تشخیص نوع بیماری، با توجه به اطلاعات بالینی بیماران طراحی شده است برای آزمون کارایی سیستم کاربرد آن به صورت عملی در تشخیص بدخیم یا خوش خیم بودن بیماری سرطان سینه بررسی شد که نتایج مطلوبی بدست آمد سعی بر این بوده است که در طراحی این سیستم ساختاری طراحی شود که در سایر کاربردهای تشخیص بیماری نیز قابل بکارگیری باشد.