سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید جمالی – مدیر عامل سازمان بازیافت و مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس

چکیده:

تخریب منابع طبیعی و کاهش ثروتهای ملی در کشور در نتیجه افزایش رشد جمعیت و پیامدهای ناشی از آن همچون محدودیتهایی منابع اولیه منجر به ارئه راهکارهای مدیریت تلفیقی شده اندکه از جمله آن می توان به ارائه رهیافتهای نوین در حل مشکلات زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و بهداشتی اشاره کرد . شهر بندرعباس بواسطه موقعیت جغرافیایی ، ساختار شهری و بافت جمعیتی آن از رشدو توسعه قابل ملاحظه ای برخوردار است . قابلیت گسترده این شهر در توسعه کاربریهای صنعتی ، خدماتی ، بازرگانی و کشاورزی در کنار محدودیتهای اقلیمی و بویژه خشکسالیهای اخیر ، منجر به بروز مشکلات فراوانی بویژه در فصلهای زراعی شده است . متاسفانه بواسطه بروز پدیده تاخیر زمانی در نتیجه بازخور منفی محدودیتهای موجود در مسیر توسعه شتابان شهر باعث بروز معضلات مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی و زیست محیطی شده است . از این معضلات می توان فرسایش خاکهای سطحی زمین های زراعی کشاورزان و ناباروری زمین های آنان در نتیجه سیلابهای فصلی سال ، شیوع اثرات سوء پدیده اعتیاد و متاسفانه ارتباط مستقیم آن با مقوله مدیریت ناصحیح دفع زباله های عفونی ، استفاده بهینه از زباله های خانگی شهر بندرعباس در قالب روشهای کسب انرژی و ماده به صورت بازیافت مواد و تهیه کود آلی از آن بالاخره کاربرد معقولانه از گیاه کهور آمریکایی که در حال حاضر به عنوان آفت زمینهای زراعی در استانهای جنوبی حاشیه خلیج فارس به ویژه شرق استان هرمزگان محسوب می شود می توان اشاره نمود . مقاله فوق نتیجه تحقیقات چهار ساله ای است که در راستای حل معضلات بالا در شهرستان بندرعباس با نگرشی جامع و پرهیز از تفکر بخشی صورت گرفت .