سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن رستگار – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
محمدحسین جاویدی – دانشکده برق دانشگاه فردوسی مشهد
صادق شاملو – دانشکده برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای حل مسائل بهینه سازی با ترکیب روش گرادیان مرتبه اول و روش تکراری λ ارائه شده است . همانند روش گرادیان و روش تکراری .λ این روش نیز می تواند در تمام مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرا گیرد . در سیستم قدرت نیز بهینه سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا کارآیی روش ارائه شده، در بهینه سازی و توزیع اقتصادی بار بین نیروگاههای حرارتی پیاده سازی و اجرا شده است . در این مقاله برای یک سیستم قدرت با تعداد متفاوتی واحد حرارتی، با توابع هدف و شرایط گوناگون، توزیع اقتصادی بار بر اساس روش گرادیان مرتبه اول و روش ترکیبی نوین ارائه شده انجام گردیده و نتایج جهت مقایسه آورده شده است . نتایج نشان می دهد که روش ترکیبی نوین ارائه شده ضمت داشتن ویژگی مطلوب روش گرادیان مرتبه اول دارای سرعت بیشتر و یک معیار برای رسیدن به پاسخ بهینه می باشد .