سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر مهردادیی –
حافظ غفاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران، محیط زیست ، اداره کل حفاظت محیط زیست مازند

چکیده:

استان مازندران به عنوان یک زیست بوم خاص به جهت دارا بودن اکوسیستم های وسیع جنگل، مرتع، دریا و رودخانه ها ، در جای – جای خود استعداد توسعه جوامع انسانی را داشته که این منجر به ایجاد روستاهای بزرگ و کوچک درمناطق مختلف آن شده است. گستره این تنوع شامل روستاهایی درمناطق کوهستانی و برفگیر گرفته تا روستاهای مناطق میانبند و روستاهای جلگه ای و ساحلی دریای خزر می باشد. در این پژوهش به منظور شناسایی وضع موجود و دستیابی به یک رهیافت اجرایی برای مدیریت پسماندهای روستایی در ایناستان روستاهای شهرستان بهشهر بهعنوان نمونه موردی تحت مطالعه و بررسی قرار گرفت. مزیت انتخاب روستاهای این شهرستان برای این پژوهش در این است که شهرستان مذکور تقریبا همه انواع شرایط جغرافیایی موجود دراستان یعنی کوهستانی، میانبند، جلگه ای وساحلی را در بر دارد.