سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا خیاطی – معاونت بهره برداری و نظارت اداره کل امورآب استان آذربایجان شرقی
یوسف توتاخانه – کارشناس ناظر شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای

چکیده:

طی چند دهه اخیر احداث سدهای مخزنی و انحرافی و شبکه های آبیاری که با سرمایه گذاری های کلان درسطح کشور اجراء گردید تا حدی آرزوهای مردم را در خصوص تأمین و تضمین آب تحقق بخشیده است . مدیریت امانی بهره برداری و نگهداری شبکه ها توسط دولت که عملا عوامل اجرائی دولت را درگیر کارهای صف نموده و با توجه به ماهیت آن هزینه های زیادی در طول مدت بهره برداری به دولت تحمیل می گردد . این در حالیست که اداره ت أسیسات و بهره برداری و نگهداری می تواند به صورت خصوصی و مردمی با هزینه های کمتر به اجراء در آید و دول ت و متولیان امر از درگیری با مسائل نگهداری کانال ها، تقسیم حقابه و توزیع آب ، حل و فصل اختلافات جزئی ، رهائی یافته و امکان صرف انرژی دولت و عوامل اجرائی در برنامه ریزی کلان و بعنوان مجری قوانین و ناظر بر امور و نقش هدایتی و راهبری در منابع آب فراهم گردد و دو لت می تواند به وظیفه اصلی خود در محرومیت زدائی و توسعه مناطق محروم ایفای نقش نماید . آب منطقه ای آذربایجان شرقی با چنین نگرشی و نتایج مثبتی که بخش خصوصی در سایر زمینه ها دارد سعی نمود با انعقاد قرارداد مدیریتی ، از خدمات بخش خصوصی در ارائه خدمات بهره بردار ی استفاده نموده و رویکرد جدیدی را در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه ها ارائه و با استفاده از خدمات بخش خصوصی سطح مدیریت شبکه را ارتقاء بخشد. همچنین با بهبود پاسخگوئی مسئولین دس تاندرکار ذیربط، اهمیت دادن به نیاز مصرف کنندگان و کم کردن ملاحظات سیاسی و ت حقق اهداف اولیه طرح کارائی مصرف آب از منابع آب قابل دسترس ، افزایش راندمان های آبیاری و عمر شبکه را فراهم آورده و با کاهش بار مالی و افزایش بهره برداری سرمایه گذاری های صورت گرفته چالش های پیش روی بخش مدیریت شبکه ها و تقاضای روزافزون آب را تا حدی تعدیل نماید