سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس شکاری – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان
محمدهادی حاجی رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان

چکیده:

«همه چیز تکه پاره شده و همتافتگی از دست رفته است» (جان دون،:۱۶۳۱:۲۱) در جهان معاصر اصول، مبانی و آموزه های پست مدرنیستی در حال گسترش است، چنانکه در عرصه های» مختلف علمی چون سیاست، هنر، ادبیات و از جمله تعلیم و تربیت مسائل تازه ای را باعث شده است در عرصه تعلیم و تربیت شناسایی آموزه های تربیتی پست مدرنیسم و پی بردن به نقاط ضعف و قوت آن می تواند آمادگی لازم را در ما برای مواجهه با این پدیده ایجاد کند و این امکان را فراهم کند که به پیامدهای آموزش و پرورش مدرن به دید انتقادی بنگریم و به تغییراتی که آموزش وپرورش امروز و مدارس ما بدان نیازمندند، ژرف تر بنگریم و مورد بررسی و استفاده قرار دهیم. بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین مبانی فلسفی پست مدرنیسم و استخراج رهیافتهای تربیتی این فلسفه از دیدگاههای صاحبنظران این مکتب بپردازیم بدین منظور مبانی فلسفی پست مدرنیسم در زمینه های معرفت شناسی ارزش شناسی تبیین شده و اقتضائات آنها در ابعاد مختلف از جمله اهداف تعلیم و تربیت، اصول تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، روشی آموزش معلم و دانش آموز، مدیریت کلاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است امیدواریم که مباحث موجود پاسخگوی گوشه ای از سوالات و ژرف انگاریهای دوستان عزیز بوده و مثمرثمر قرار گرفته باشد