سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید منعم زاده – گروه فیزیک؛ دانشگاه کاشان
وحید نیکوفرد – گروه فیزیک؛ دانشگاه کاشان
مهران تاکی – گروه فیزیک؛ دانشگاه کاشان

چکیده:

در رهیافت BFT مدل های غیر پیمانه ای مقید به کمک اضافه نمودن میدان های کمکی به یک نظریه پیمانه ای تبدیل می شود. در این تحقیق با به کارگیری این روش، نظریه بوزون های کایرال در فضای ناجابجایی را به یک نظریه با هامیلتونی دارای تقارن پیمانه ای و قیود نوع اول تبدیل می شود.