سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی مردانی کرانی – بخش مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از آنجایی که موفقیت یک سیستم طیف گسترده در آشکارسازی به قدرت گیرنده در سنکرون سازی دنباله تولید شده با دنباله PN دریافتی وابسته است سنکرون سازی یکی ازمهمترین بخشهای یک سیستم طیف گسترده CDMA می باشد گیرنده از دنباله PN ارسالی اطلاع دارد اما فاز آن به هنگام دریافت را باید از روی سیگنال ورودی به دست اورد. یکی از مهمترین و پیچیده ترین قسمت های سنکرون سازی ره یابی می باشد. ره یابی انطباق فاز سیگنال دریافت و فاز کد PN تولید شده در یک بازه زمانی معین می باشد.
این مقاله به بررسی روشهای ره یابی کد PN در سیستمهای مخابراتی CDMA می پردازد. در روش جستجوی موازی فاز سیگنال ورودی به طور همزمان با یک مجموعه فاز مقایسه شده و فاز بیشترین همبستگی انتخاب می گردد. این روش زمان کمی احتیاج دارد اما د رعوض پیچیدگی سخت افزاری آن بسیار زیاد است. در جستجوی سری در هر مرحله یک فاز بررسی شده و همبستگی آن با سیگنال ورودی سنجیده میشود. این روش پیچیدگی سخت افزاری کمی دارد اما در عوض زمان متوسط زیادتری احتیاج دارد. اما روش جستجوی هیبرید ترکیبی از روشهای سری و موازی برای رسیدن به حالت بهینهمی باشد. که ساختار سخت افزاری بسیار ساده تری از روش موازی دارد و به زمان متوسط کمتری نسبت به روش سری دست پیدا میکند.