سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزیز رشید الدینی – استاد دانشگاه اسلامی بغداد
نبی اله ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده:

آمریا با سیطره روابط خود بر کشورهای اروپایی این کشورها را برای دنبال روی از مسیر خود ترغیب می کند که طرح خاورمیانه بزرگ نوع این روابط و ماهیت انرا تا حدزیادی مشخص ساخته است اکثر کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و پرتغال و کشورهای شرق اروپا نقشی فعال را در ثقل مرکز سیاست آمریکا بازی می کنند ولی همین کشورها طبق رهیافت سیاست خارجی امریکا عمل نمی کنند.