مقاله روابط خلافت فاطميان مصر با خلافت عباسي و حکومت هاي تحت نفوذ آن در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم سياسي از صفحه ۲۶۷ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: روابط خلافت فاطميان مصر با خلافت عباسي و حکومت هاي تحت نفوذ آن در ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاطميان
مقاله عباسيان
مقاله سامانيان
مقاله غزنوي
مقاله آل بويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهنادايان شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلافت فاطميان اسماعيلي در سال ۲۹۷ ه-ق توسط عبيداله مهدي در شمال افريقا غرب سرزمين هاي خلافت عباسي بنيان گرديد.
آنان به عنوان مدعيان قدرت در جهان اسلام در برابر خلافت عباسيان قرار داشتند. فاطميان براي کسب قدرت در جهان اسلام و نابودي خلافت عباسي گاه با جنگ و گاه با ديپلماسي اقدامات خود را پيش مي بردند. در مورد حکومت هاي تابع خلافت عباسي فاطميان از اين دو ابراز استفاده کردند. آنان حکومت هاي اغلبي و اخشيدي را از ميان بردند، و براي ضربه زدن به عباسيان سازمان دعوت رت در سرزمين هاي شرق بغداد گسترش دادند و سعي نمودند با حکومت هاي ساماني، غزنوي، و آل بويه ارتباط برقرار کنند، اما روابط آنان با خود دستگاه خلافت عباسي و سلاجقه که جانشينان آل بويه در بغداد گرديده بودند روابطي خصمانه چه در ابعاد نظامي و چه ديپلماسي بود. در اين تحقيق به روابط خلافت فاطميان اسماعيلي، با حکومت هاي حامي عباسيان و خود دستگاه خلافت عباسي پرداخته مي شود.