مقاله روابط سياسي ايران ساساني و قبايل صحرا گرد شرقي در بحبوحه هجوم اعراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: روابط سياسي ايران ساساني و قبايل صحرا گرد شرقي در بحبوحه هجوم اعراب
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله ساسانيان
مقاله قبايل ترک
مقاله آسياي مرکزي
مقاله هجوم اعراب
مقاله يزد گرد سوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اماني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقوام صحاري آسياي مرکزي و حتي دوردست هاي آن، يعني چين، در جستجوي سرزمين و مکان جديد به سوي غرب مهاجرت کردند. آنها در مسير مهاجرت خود با امپراتوري ساساني برخورد کردند، كه در طي آن بيش از چهار صد سال جنگ، صلح و آمد و شد سفرا، ميان آنها ادامه يافت.
کوشانيان، خيوني ها، کيدارها، هياطله، و ترکان مهم ترين همسايگان ايران در ادوار مختلف در دوره ساساني بودند و تنها تصرف ايران توسط اعراب مسلمان بود که، رشته ارتباط آنها با ايران را از هم گسيخت. هر چند که پس از اسلام، بعضي از اين اقوام نقش مهم خود را دوباره باز يافتند.
از اواخر دوره ساساني، نام ترک بر همه زرد پوستاني که از اين پس در ماوراالنهر پديدار شدند اطلاق گرديد، و براي تمام اقوام زردپوست که لهجه مشترک متقارب داشتند، لفظ ترک را به کار برده اند. در اين دوران پنج قوم را که زبان واحد داشته اند، به نام ترک از آنها ياد کرده اند. اين اقوام عبارتند از: ۱ – تغزغز (توعوز – اغوز) ۲ – خرخيز (قرقيز) ۳ – کيماک ۴ – غز (اوغوز) ۵-  خرلخ (قراق – خلخ).