مقاله روابط ويژه ايالات متحده ـ اسرائيل و سياست خاورميانه اي دولت باراک اوباما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: روابط ويژه ايالات متحده ـ اسرائيل و سياست خاورميانه اي دولت باراک اوباما
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايالات متحده
مقاله اسرائيل
مقاله سياست ابهام هسته اي
مقاله گروه هاي متنفذ
مقاله يهوديان امريکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده ابراهيمي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود فرازونشيب هاي موجود در روابط اسرائيل و ايالات متحده در شش دهه اخير، ايالات متحده از زمان شناسايي اسرائيل تا به حال به عنوان مهم ترين متحد و پشتيبان اسرائيل در سطوح مختلف، در کنار اين کشور بوده و تا آنجا پيش رفته که منافع متقابل اين دو در شکل روابط ويژه نمود يافته است و تمام رؤساي جمهوري امريکا اعم از دموکرات يا جمهوري خواه تعهدات همه جانبه اي را در قبال امنيت اسرائيل پذيرفته اند. شکل گيري چنين رابطه ويژه اي باعث شده تا در پيوند راهبردي دو کشور تغيير آن چناني حاصل نشود. اسرائيل براي امريکا سرمايه اي استراتژيک محسوب مي شود. نقش گروه هاي متنفذ و قدرتمند يهودي امريکا، منافع متقابل طرفين، وجود ارزش ها و نگرش هاي مشترک و تاثير ساختارها، نهادها و سازوکارهاي همسان بر رويکردهاي سياست داخلي و خارجي دو کشور و همين طور سياست ابهام هسته اي اسرائيل ازجمله عواملي هستند که در تقويت اين روابط و ايجاد تفاهم بين دو کشور نقشي اساسي ايفا مي کنند. باراک اوباما، رئيس جمهور کنوني ايالات متحده نيز ضمن حمايت خود از اسرائيل يادآور شده که در اتحاد دو کشور خللي وارد نخواهد شد. اين مقاله روابط ويژه ايالات متحده ـ اسرائيل و سياست خاورميانه اي دولت باراک اوباما را مورد بررسي قرار داده و بر تحکيم و تداوم رابطه ويژه دو کشور در آينده نيز تاکيد مي کند.