سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز دهقان منشادی – گروه زمین شماسی دانشگاه تهران
محمد ولی ولی زاده – گروه زمین شماسی دانشگاه تهران
محمد علی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نفوذ استوک دیوریتی حسن آباد، به سن نئوژن به درون آهک های ناخالص سازنده نفت (کرتاسه زیرین) سنگ های آهکی را دگرگون کرده است. نقشه برداری زونه ای هاله دگرگونی نشان دهندهٔ وجود چهار زون مختلف است که از توده نفوذی به سمت سنگ های میزبان به ترتیب عبارتند از: ولاستونیت+کلسیت+دیوپسید، ولاستونیت+کلسیت+گارنت+وزوویانیت+دیوپسید، وزوویانیت+کلسیت+گارنت+ترمولیت، کلسیت+کارنت+کلریت+اپیدوت،بررسی ها نشان می دهد نزدیک ترین زون به توده نفوذی از طریق واکنش های کربن زدایی، در محدوده دمایی نزدیک به ۶۲۰درجه و در حضور سیال های غنی از H2O (احتمالاً با منشأ ماگمایی) تشکیل شده است. زون های بعدی در دماهای پایین تر و در شرایط تخمینی x0.03>xco2و حضور سیال های غنی از H2oبوجود آمده اند. ادامه این مجموعه را پوششی از تراورتن های عهد حاضر از نظر پنهان می کند.