مقاله روابط ژنتيكي و حالت هاي همنامي و دگرنامي بين ارقام انگور استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۱۷ تا ۵۲۹ منتشر شده است.
نام: روابط ژنتيكي و حالت هاي همنامي و دگرنامي بين ارقام انگور استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگور
مقاله ارقام
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولتي بانه حامد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: لابرا ماسيمو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع و روابط ژنتيکي بين ۷۲ رقم انگور موجود در باغ کلکسيون استان آذربايجان غربي از آناليز ۲۳ مکان ريزماهواره هسته اي استفاده شد. بيست و سه آغازگر ريزماهواره مجموعا ۱۹۹ آلل چندشکل را در ارقام انگور مورد مطالعه تکثير کردند. تعداد آلل در هر جايگاه، از دو آلل در نشانگر VVS3 تا پانزده آلل در نشانگر VMC6G7 با ميانگين ۶۵/۸ متغير بود. ميزان اطلاعات چند شکل از ۸۸/۰ در نشانگر VMC6G7 تا ۳۷/۰ در نشانگرهاي VVS3 و ZAG83 با ميانگين ۶۷/۰ متغير بود. مقدار هتروزيگوتي مورد انتظار (He) در محدوده بين ۸۹/۰ براي جايگاه VMC6G7 تا ۴۹/۰ در جايگاه ZAG83 با ميانگين ۷/۰ بر آورد شد. تجزيه کلاستر داده هاي مولکولي، انگورها را در شش گروه قرار داد. تجزيه ريزماهواره همچنين حالت هاي دگرنامي بين ارقام موسلي و سقل سوليان، رشه و خوشناو، سياه معمولي و کلکه ريوي، تبرزه سفيد و قرمز، ديزماري و فخري و نيز سه رقم کشمشي سفيد، بيدانه قرمز و رجين و همچنين اشتباه در نامگذاري ارقام الحقي و شاهرودي، خليلي سفيد و خليلي قرمز را مشخص کرد.