سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصز حافظی مقدس – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شاهرود
علی کمک پناه – دانشیار گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا قائمقامیان – استادیار پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدکاظم جعفری – دانشیار پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این مطالعه نحوه کاهیدگی شتاب افقی و قائم حداکثر در شرق ایران که از جمله مناطق با خطر بالای لرزه خیزی در کشور می باشد مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور از مدل کاهیدگی فوکوشیما و تانا کا(۱۹۹۰ ) و آنالیز دو مرحله ای استفاده شده است . پارامترهای ثابت مدل کاهیدگی با استفاده از ۱۲۸ رکورد مربوط به زلزله با بزرگی بیش از۴/۵ ریشتر و شتاب حداقل ۰/۰۱۵g برای سه گروه خاک مختلف تعیین گردیده است.