سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشکده عمران
سیدرامین اسعدسجادی – کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

برج خنک کننده بتنی سازه‌ای هذلولوی است که در هنگام اجرای آن به علت مشکلات اجرایی شعاع و ضخامت پوسته اجرا شده با پوسته طراحی شده اختلاف دارد .که باعث بوجود امدن اعوجاج در برج خنک کننده می شود و وجود اعوجاج شدید باعث خرابی برج تحت وزش باد می شود. هدف این تحقیق بدست اوردن رواداری مجازی است که در ساخت برج خنک کننده مقدار انحراف شعاعی از مقدار مشخصی تجاوز نکند. بگونه ای که در طراحی اثر اعوجاج در نظر گرفته نشود و مقدار بار حد نهایی برج بدون اعوجاج و با اعوجاج تحت بار باد یکسان باشد. رعایت حد مذکوردر ساخت الزامی است. بررسی بعمل امده در این مطالعه نشان می دهد که در هر مقطع ساخته شده میانگین قدرمطلق انحراف شعاعی از ۵ سانتی‌متر نباید تجاوز کند و در صورت پدید امدن یک انحراف شعاعی شدید مقدار ان از ۱۳ سانتی‌متر تجاور نکند به شرط اینکه یک تورفتگی و بیرون‌رفتگی حداکثر نباید دقیقاً پشت سر هم در جهت مداری یا نصف النهاری ایجاد شوند