مقاله روانشناسي درد در شعر نادر نادرپور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: روانشناسي درد در شعر نادر نادرپور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غم غربت در شعر
مقاله روان شناسي درد
مقاله شعر معاصر فارسي
مقاله نادر نادرپور
مقاله ادبيات تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«نوستالژي» يك اصطلاح روانشناسي است كه وارد ادبيات شده است و به طور كلي رفتاري است ناخودآگاه، كه در شاعر يا نويسنده بروز مي كند و متجلي مي شود. ناخودآگاه جمعي (collective unconscious) در روانشناسي يونگ عبارت است از: «تجربه هاي اجداد ما در طي ميليونها سال كه بسياري از آنها ناگفته مانده است و يا انعكاس رويدادهاي جهان ما قبل تاريخ كه گذشت هر قرن تنها مقدار بسيار كمي به آن مي افزايد. اين مقاله پژوهشي است درباره «روانشناسي درد» كه به عنوان يكي از رفتارهاي ناخودآگاه فرد در شعر «نادر نادرپور» بررسي شده است. در بخش خاطره فردي به غم غربت و دوري از وطن به عنوان حسرت بر گذشته و در بخش نوستالژي اجتماعي تحت عنوان شاعران و خاطره جمعي به دلتنگي شاعر براي اسطوره هاي ايران با ذكر شواهدي پرداخته شده است.