سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیت الله محمودی – کارشناس ارشد منابع طبیعی
افشین دانه کار – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

کیفیت و چگونگی طراحی فضای سبز مبحثی است که لزوم توجه به آن روز به روز بیشتر می‌شود. یکی از جوانب مهم روانشناسی محیط نظریه روانشناسی اکولوژی می‌باشد، نظریه روانشناسی اکولوژی به بررسی الگو های رفتاری فوق فردی یا رفتارهایی که به صورت دسته جمعی در محیط بروز می کند می پردازد. این نظریه همچنین اعتقاد دارد فرد با قرار گرفتن در قرارگاه های رفتاری مختلف ، نقشهای اجتماعی معینی را عهده دار می شود. روانشناسی اکولوژی می تواند بخشی از مفاهیم روانشناسی اجتماعی را در خود در برگیرد و از اصولی که در روانشناسی اجتماعی به کار می روند در تبیین موازین خود استفاده کند. تفرج، تعامل و روابط اجتماعی، کارکرد اقتصادی و کارکرد آموزشی به عنوان برخی از موضوعات اجتماعی فضای سبز در بحث روانشناسی اکولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از خواسته های مهم و مورد توجه مردم پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی در طراحی محیط منطقه می باشد بدین معنی که افراد یک جامعه تمایل دارند در طراحی محیط های اطراف زندگی خود ، نمادها ، شاخص ها و عملکردهای فرهنگی و اجتماعی خود را مشاهده و احساس نمایند