سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود ساعتچی – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

عناوینی نظیر روانشناسی کار ، روانشناسی کارکنان، روانشناسی مدیریت و نظایر آن جملگی کاربردهای مختلف یافته های روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت هستند که در فرهنگهای غربی جهت حل مسائل انسانی در کار، تدوین و معرفی شده اند و کاربرد این زمینه ها در فرهنگ، محاسن و معایب خاص خود را دارا می باشد. روانشناسی بهره وری رشته ای جدید از دانش روانشناسی است که بر اساس نظریه چند عاملی بهره وری و مدل مرتبط با آن، یعنی مناباماس (مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری اثربخشی منابع انسانی در سازمان ) شکل گرفته و از سه ویژگی مهم، یعنی نظام مند بودن، هدف مند بودن و بومی بودن، برخوردار است . در مناباماس نیز عوامل موثر در بهره وری به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارتنداز عامل محور
(بهره وری بهینه)، عوامل درون سازمانی اصلی (نظیر رهبری و مدیریت اثربخشی )، عوامل درون سازمانی مکمل (نظیر مدیریت زمان ) و عوامل برون سازمانی (نظیر فرهنگ جامعه ). در سخنرانی یک یک این عوامل معرفی خواهند شد و نحوه به کارگیری نظیریه چند عامل بهره وری و مدل
مرتبط با آن (مناباماس) در تشخیص و درمان سازمانهای ناسالم، مورد بحث قرار خواهد گرفت.