سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اوژن طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی، دانشگاه یزد

چکیده:

یکی از علل اصلی خرابیها در خلال زلزله، روانگرایی خاک میباشد. رسوبات ماسه ای در بعضی موارد در طول زلزله تبدیل به وضعیتی شبیه مایع می شوند، که این پدیدهرانگرایی نامیده می شود. افزایش فشار آب منفذی در شرایط زهکشی نشده دلیل اصلی تمام پدیده های روانگرایی می باشد. وقوع این پدیده مخصوصا در زمینهایی که از پیشروی خشکی در دریا حاصل شده اند بیشتر بوده است. خسارات وارده ناشی از روانگرایی وابسته به شرایط تعادل نیروهای واردهب ه سازه می باشد. از جمله خسارتهای وارد ه نشست و انحراف (کج شدگی) سازه ها در نتیجه کاهش ظرفیت برابری پی ها، تغییر شکل سازه های خاکی در اثر کاهش پایداری شیب، نشست سازه های ساحلیناشی از افزایش فشار محرک خاک و … می باشد. برای مقابله با این پدیده دو راه حل را می توان به کار برد.راه حل اول مقابله با روانگرایی از طریق مقاوم سازی خاک و راه حل دوم اصلاح سازه و سازگار ردن آن با شرایط موجود است (سازه طوری طراحیشود که آثار ناشی از این پدیده بر روی آن حداقل باشد).
در این پژوهش ، ابتدا مفهوم پدیده روانگرایی بیان می شود و سپس به بررسی روشهای مختلف مقابله با روانگر شدن خاک از طریق متراکم کردن، پائین آوردن سطح آب زیر زمینی و زهکشی، پیش مخلوط کردن، تحکیم با پیش بار گذاری و محدود کردن تغییر شکل برشی پرداخته می شود.