سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید رسولی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

تحقیقات گسترده ای در زمینه روانگرای و رابطه آن با سرعت موج برشی و مدول برشی انجام شده است. اگر بتوانیم رابطه ای بین سرعت موج برشی بدست آمده از آزمایشهای دینامیکی خاک با پتانسیل روانگرایی ایجاد نماییم به راحتی می توان با در نظر گرفتن خواص دینامیکی خاک پتانسیل روانگرایی ماسه ها را برآورد کرد. بدین منظور بر روی ماسه ای ( ماسه آستانه اشرفیه) آزمایشهای سیکلی مختلفی انجام شده و در شرایط کامل یکسان مدول برشی با استفاده از آزمایش ستون شدید در تنجش برشی ۱۰ به توان (۵-) تعیین گردید. به دنبال آن با تغییر فشار همه جانبه مدول برش های مختلف بدست آمده و در هر فشار همه جانبه نسبت تنش سیکلی موجد روانگرایی نیز محاسبه شده است. با توجه به این مطالعات و نمودارهای بدست آمده روشی جهت تعیین پتانسیل روانگرایی با استفاده از مدول برشی و سرعت موج برشی ارائه شده است.