سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید کبروی – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

حوادث برق هرگز در اطاق مدیر یا در دفتر برنامه ریزی و یا در سر میز حسابداری اتفاق نمی افتد، صحنه های گسترده عملیاتی توزیع نیرو با بافت متغیرالشکل افراد، سوادهای مختلف، بینش های متناقض،برخوردهای گوناگون، تماس های متفاوت با اقشار جامعه، مقابل بودن آنان با اجتماع و با متقاضیان لزوم سرعت تصمیم گیری و سرعت انتقال در لحظات خاص ارائه خدمات برق با شرایط مختلف آب و هوا و سرما و گرما در دامنه تویع نیرو، هر روز شاهد حوادثی است که اکثرا و کلا می تواند بوجود نیاید.