سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یوسف کریمی – دانشگاه علامه طباطبائی
مجید صفاری نیا – سازمان بهره وری انرژی ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

یکی از مباحث مهم مطرح شده در روان شناسی اجتماعی بررسی نگرش های افراد است . نگرش ها یکی از علت های اصلی رفتار ما می باشند . اگر صرفه جویی مصرف انرژی را به عنوان یک رفتار در نظر بگیریم برای بـررسی و تـرغیب رفتـار صـرفه جویی انـرژی در مصـرف کنندگـان می بـایستی به بـررسی نگرش ها و تغییر نگرش ها پرداخت . روان شناسان اجتماعی نگرش را عبا رت از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع تعریف کرده اند . از این سو نگرش مثبت به رفتار صرفه جویی می تواند پیامد کاهش مصرف را به دنبال داشته باشد . در این مقاله سعی شده است دیدگاه ها و نظریه های مربوط به شکل گیری نگرش ها و روش های تغییر آن در چارچوب نظریه های شرطی کلاسیک، کنش گر، یادگیری اجتماعی و نظریه ناهماهنگی شناختی با تأکید بر مصرف انرژی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد . با این امید که نتایج حاصله بتواند مورد استفاده برنامه ریزان و دست اندرکاران فعالیت های آموزش و آگاه سازی قرار گیرد .