مقاله روايات علي بن ابي حمزه بطائني بين رد و قبول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در علوم قرآن و حديث (مطالعات اسلامي) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: روايات علي بن ابي حمزه بطائني بين رد و قبول
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علي بن ابي حمزه
مقاله فاسد المذهب
مقاله روايات
مقاله انحراف و استقامت
مقاله توثيق و تضعيف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي زارع مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابن بطائني، علي بن ابي حمزه، از راويان فاسدالمذهب است؛ اما با اين تفاوت كه او دو دوره متمايز را در حياتش پشت سر گذاشته است. مدتي بر طريق حق بوده و در آن دوران از راوايان امام صادق و كاظم (عليهما السلام) به شمار مي رفته است؛ ولي در اواخر عمرش به كژراهه مي رود و امامت امام رضا (عليه السلام) را منكر مي شود. او روايات زيادي را در دوره استقامت خود از آن دو امام همام نقل كرده كه از طريق گزارش صاحبان اصول روايي، مشايخ ثقات و اصحاب اجماع به جوامع روايي ما راه يافته است. به سبب مذمت هايي كه از او در كتب تراجم شده است، فقيهان و عالمان ما موضع گيري متفاوتي در برخورد با روايات او داشته اند. منشا اختلاف آنان نيز به اين بر مي گردد كه برخي زمان اداي روايات را دوره استقامت او مي دانند و برخي ديگر دوره انحراف او. و اين يك نوع دوگانگي در پذيرش يا عدم پذيرش روايات او ايجاد كرده است. اما بنا به قرايني، به نظر مي رسد بيشتر روايت او مربوط به دوره استقامتش بوده است، از اين رو مي توان به روايات او، در صورت احراز شرايطي، اعتماد كرد و آن ها را ملاك عمل قرار داد. همان طور كه عمل مشهور فقيهان و عالمان نيز همين بوده است.