مقاله روايت شناسي داستان هاي کوتاه محمدعلي جمال زاده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: روايت شناسي داستان هاي کوتاه محمدعلي جمال زاده
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمال زاده
مقاله روايت شناسي
مقاله داستان کوتاه
مقاله طرح
مقاله شخصيت
مقاله راوي
مقاله زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق مهر رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي قره بابا سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات داستاني ايران با سيد محمدعلي جمال زاده پاي در دوران جديدي گذاشت. داستان هاي مجموعه «يکي بود و يکي نبود» با نمونه هاي مشابه و پيشين خود تفاوت هاي بسياري در شخصيت پردازي، شيوه هاي روايي و زبان داشت. هرچند جمال زاده داستان هاي بلندي نيز نوشته اما توانايي وي بيشتر در داستان کوتاه نمود يافته است. جمال زاده داستان کوتاه نويسي را گامي پيش تر از دهخدا برد. از اين روي بيشتر جستارهايي که در مورد داستان هاي کوتاه جمال زاده به نگارش در آمده بر مضمون و محتواي آنها متمرکز شده است.
جمال زاده بيش از سبک و ساختار داستان به موضوع و مضمون آن توجه داشت و به همين جهت کمتر محققي به مباحث منسجم پيرامون امکانات روايي در داستان هاي کوتاه جمال زاده پرداخته است. در نوشته پيش رو ابتدا به صورت اجمالي، جمال زاده و آثار او را معرفي کرده و سپس بحثي کوتاه را درباره «روايت شناسي» آورده ايم. بخش اصلي اين مقاله نيز به روايت شناسي داستان هاي کوتاه محمدعلي جمال زاده در ساحت هاي «طرح و پيرنگ»، «شخصيت و شخصيت پردازي»، «زاويه ديد»، «شگردهاي روايت»، «نحوه آغاز و انجام» و «زبان» اختصاص دارد.
مدعاي مهم مقاله حاضر آن است که داستان هاي کوتاه جمال زاده در مرز ميان «سنت و نوگرايي» شکل گرفته است. جمال زاده در ادامه نويسندگي اش گرفتار تکرار شد و از شتاب نخستين خود در مسير «نوآوري» باز ماند.