مقاله روايت شناسي داستان هفت گردان بر پايه روايت انوشيروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: روايت شناسي داستان هفت گردان بر پايه روايت انوشيروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هفت گردان
مقاله قصه افراسياب بن پشنگ
مقاله روايت شناسي
مقاله ساختارشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مفاخر صفدر (آرش)
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني فر رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به روايت شناسي داستان هفت گردان به روايت فردوسي در شاهنامه و قصه افراسياب بن پشنگ به روايت انوشيروان مرزبان در روايات داراب هرمزديار مي پردازد. به اين منظور پس از بررسي خلاصه دو روايت از ديدگاه راويان، روايت شناسي، ساختارشناسي تطبيقي و ريشه شناسي بنيادهاي آييني و اساطيري، دو روايت مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي ها نشان مي دهد كه روايت فردوسي، روايتي دهقاني، ملي و خردگراست كه در آن حذف هاي آييني (زردشتي بودن رستم) و اسطوره اي (ديدار افراسياب با اهريمن) به چشم مي خورد. اگرچه به نظر مي رسد، اين آيين زدايي پيش از فردوسي صورت گرفته، اما ممكن است، اسطوره زدايي از سوي وي انجام شده باشد. در برابر، روايت انوشيروان روايتي موبدي با تكيه بر آموزه هاي مزديسنايي، اصيل، يكدست، كامل و داراي ژرف ساختي اسطوره اي و آييني است كه با الگوهاي اساطيري، آييني داستان هاي ايراني همخواني دارد. اين داستان نقشي مهم در الگوشناسي روايي داستان هاي حماسي ايران، در گذر از روايت موبدي به دهقاني دارد.